Tweedaags seminar op 30 juni en 1 juli

Locatie | Middelburg | Waterschap Scheldestromen

Thema:

Risico’s beheersen doe je samen

Het Seminar

Op 30 juni en 1 juli 2022 organiseert het programma Informatieveiligheid & Privacy een tweedaags seminar met als thema “Risico’s beheersen doe je samen”. Het programma IV&P is ondergebracht bij het Waterschapshuis en werkt samen met en ondersteunt alle waterschappen bij de verhoging van de digitale weerbaarheid.

Risicomanagement is een benoemde activiteit binnen dit programma. Deze activiteit heeft als doel om een uniforme risicobenadering te ontwikkelen op het gebied van informatieveiligheid. Het beoogde resultaat daarvan is een “een gedragen, herkenbare en getoetste sectormethodiek om risico-gebaseerd te voldoen aan normen”.

Meerdere disciplines werken samen om deze uniforme risicobenadering te ontwikkelen. Echter het blijkt lastig om een gedeeld begrippenkader en een gemeenschappelijke taal te hanteren. Dit is begrijpelijk vanuit het multidisciplinair karakter van de samenstelling van de projectgroepen maar niet wenselijk

Dit seminar beoogt een bijdrage te leveren aan het gedeelde begrippenkader en aan de gemeenschappelijke taal waardoor de projectgroepleden elkaar beter verstaan. Daarnaast biedt het seminar de mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en meer te weten te komen over elkaars achtergrond.

Wie verwachten wij op dit seminar?

Het seminar is bestemd voor waterschappers, die betrokken zijn bij projecten die gaan over informatieveiligheid en of meewerken aan deze projecten.

De volgende doelgroepen zijn hierbij in beeld:

  • De concerncontrollers
  • De risicomanagers
  • De assetmanagers
  • De coördinatoren informatieveiligheid waterschappen

Wij rekenen op circa 90 deelnemers aan dit seminar. Het is de bedoeling dat ieder waterschap één functionaris uit deze vier genoemde disciplines laat deelnemen. Binnen het risico- en assetmanagement zijn dit veelal geen officiële functies maar personen, die met deze materie bezig zijn. Deze waterschapcollega’s zien wij graag als deelnemer aan dit seminar verschijnen.

Het programma

Donderdag 30 juni 2022

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:30

Toine Poppelaars

Welkomstwoord
In zijn welkomstwoord zal dijkgraaf Poppelaars ingaan hoe het bestuur betrokken wordt bij de risico’s met betrekking tot informatieveiligheid.
10:30 - 11:15

Piet Sennema

“Cybersecurity is misleidend”
Samen weten, samen doen. De keten is zo sterk als zwakste schakel.
11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:15

Terugkoppeling

Terugkoppeling van de eerste resultaten van de werkgroepen van het project “Uniforme risicobenadering Informatieveiligheid ten behoeve van de waterschappen”
12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Mimoent Haddouti

Cyber Security doen we samen
Ben jij nieuwsgierig naar hoe één van de grootste banken van Nederland veilig blijft in een dynamische omgeving waarin de cyber dreigingen alsmaar toenemen?
Als CISO van de Rabobank is Mimoent Haddouti verantwoordelijk voor de cybersecurity van de Rabobank wereldwijd en zal ons meenemen in de cybersecurity visie en strategie van de Rabobank.
Hoe blijft als organisatie veilig in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en de verwachtingen vanuit wet- en regelgeving steeds verder toenemen? 
Welke security capabilities zijn essentieel om je beschermd te houden tegen bedreigingen? Aan de hand van voorbeelden, wordt de aanpak besproken.
14:00 - 14:45

Kees van den Berge​

Waternet en complexiteit in de beheersing van digitale risico’s
Begin september 2020 publiceerde Follow the Money een zeer kritisch artikel over de digitale beveiliging van Waternet en de daaraan verbonden risico’s. Dit en een volgend artikel hadden een grote impact op bestuur en organisatie van Waternet.
In dit programmaonderdeel volgt een schets van die impact en de complexiteit, die daarbij naar voren is gekomen. In deze casus komen diverse ervaringen naar voren, waarmee (lokale) overheidsorganisaties hun voordeel mee kunnen doen.
15:00 - 17:00

Wouter Schram

Sturen of gestuurd worden​
Hoe gaan risicogestuurd werken en compliance aan externe normen samen?
17:00 - 18:00

Vervoer

18:00 - 20:00

Aperitief en diner

20:00 - 22:00

Martijn van Berkel en Clara Kuindersma

Avondprogramma​
Martijn en Clara zullen het avondprogramma voor hun rekening nemen. Het belooft een leuk en gevarieerd programma te worden met een flinke dosis entertainment en een vleugje magie.

Vrijdag 1 juli 2022

09:30 - 10:15

Maarten van Leeuwen

Cybersecurity in het echt: Het perspectief van Rijkswaterstaat
In deze presentatie kijken we naar de verschillende aspecten van cybersecurity binnen Rijkswaterstaat. Hoe beveiligt RWS zichzelf? Wat doen we hieraan? Hoe vinden we de hackers? En wat gebeurt er als het toch misgaat?
Allemaal aspecten die relevant zijn voor elke organisatie, maar in complexiteit groeien naar mate het areaal van een organisatie groter wordt. Dit is iets waar we binnen RWS constant mee bezig zijn. Na deze presentatie heb je een beter beeld over hoe wij als organisatie onze cyberveiligheid verhogen en hoe dat past binnen een netwerk waarin partners, aannemers en eigen medewerkers samenwerken in een digitale omgeving die zowel wordt gebruikt voor het versturen van mail als het sluiten van een kering.
10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:15

Erno Doornspleet

Cybersecurity: Flow State or High Alert!
Hoe moet je kijken naar de cybersecurity uitdaging, ben je in High alert mode of in Flow State. Bedrijven worden dagelijks aangevallen en hun security teams moeten zorgen dat de hackers niet schade aanrichten en je mogelijk dwingen tot het betalen van ransomware. Waar moeten we aan denken, wat speelt er vandaag en ben je goed voorbereid. We moeten niet alleen kijken naar Prevention maar ook naar Response.
11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:30

Marcel van de Ven

Digitale opsporing
Marcel van de Ven geeft tijdens deze lezing inzicht in de verplaatsing van de ‘klassieke’ criminaliteit naar digitale (computer)criminaliteit. Je leert welke ‘digitale’ mogelijkheden de politie en (digitale) recherche hebben als het gaat om opsporing.
Hij vertelt hierbij ook uitgebreid over zijn ervaringen met digitale opsporing bij grote onderzoeken én over de werkwijze bij tv-programma’s Hunted, Ontvoerd en Op de Vlucht.
13:00 - 14:00

Lunch

14:00

Evaluatie en Sluiting

Evaluatie en Sluiting

Ontmoet de sprekers

A.J.G. (Toine) Poppelaars

Dijkgraaf van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen

Piet Sennema

Secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas en tevens voorzitter van het Uitvoerend Overleg van het programma Informatieveiligheid & Privacy

Kees van den Berge

Sinds half maart 2022 Programmamanager Financiën bij Waternet.
Daarvoor directeur Financiën en Control bij Waternet. De bijdrage heeft betrekking op de ervaringen uit laatstgenoemde functie.

Mimoent Haddouti

Global Head First Line Risk & Security (EVP) bij Rabobank Nederland

Wouter Schram

Risk manager bij waterschap Rijn en IJssel

Martijn van Berkel

Innovatiemanager / innovatiemakelaar bij Het Waterschapshuis

Clara Kuindersma

Communicatie medewerker bij Het Waterschapshuis

Erno Doorenspleet

Vice President CTO Security at KPN

Maarten van Leeuwen

Cybersecurity advisor bij Rijkswaterstaat.

Marcel van de Ven

Voormalig (undercover) politieman, onderhandelaar bij nijpende situaties en is dé expert op het gebied van opsporing.

Hoe kan men zich inschrijven voor dit seminar?

Men kan deelnemen aan dit seminar door zich in te schrijven op deze website (www.samenrisicosbeheersen.nl) via het onderstaande formulier. Na aanmelding wordt er een bevestigingsmail verstuurd. Let wel: Mocht de belangstelling voor dit seminar groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan zal de organisatie van dit evenement een definitieve keuze maken over deelname. Hierbij laten we ons leiden door het uitgangspunt: één vertegenwoordiger, per discipline, per waterschap. Eventuele afvallers zullen vroegtijdig geïnformeerd worden.

Inschrijven

Tot welke van de vier genoemde doelgroepen voor wie dit seminar bestemd is behoort u?
  • Aan dit seminar zijn geen kosten verbonden.
  • Men kan zich alleen inschrijven voor 2 overnachtingen als het niet lukt om op tijd in Middelburg aanwezig te zijn.
  • De details betreffende de hotelovernachtingen worden nog bekend gemaakt.

Organisatie

Dit seminar wordt georganiseerd door het programma IV&P dat is ondergebracht bij Het Waterschapshuis en werkt samen met en ondersteunt alle waterschappen bij de verhoging van de digitale weerbaarheid. Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 Nederlandse waterschappen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het uitvoeren van programma’s. Eén van deze programma’s is “Informatieveiligheid en Privacy”. Binnen dit programma valt een aantal projecten, die bemand worden door waterschappers met verschillende achtergronden en expertisegebieden. Het seminar is erop gericht dat deze waterschappers elkaar beter leren en zich een gemeenschappelijk denk- en begrippenkader omtrent informatieveiligheid eigen maken.

Informatie over dit seminar

Voor meer informatie over de inhoud en de organisatie dit seminar kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of u kunt zich richten tot Ton Ruisendaal. Mobiel 06 53 43 91 19