Programma Informatieveiligheid & Privacy

Tweedaags seminar op 29 en 30 juni 2023

Locatie | Amersfoort | Hotel Amersfoort A1

Thema:

Risico’s beheersen doe je samen

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 Nederlandse waterschappen op het gebied van de informatie- en
communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het uitvoeren van programma’s voor en met de waterschappen. Eén van deze programma’s is het programma “Informatieveiligheid & Privacy”. Binnen dit programma valt het project Risicomanagement, dat bemand wordt door waterschappers met verschillende achtergronden en expertises. Om elkaar beter te leren kennen en om een gemeenschappelijk denk-en begrippenkader omtrent risicomanagement en informatieveiligheid te realiseren organiseert het Programma Informatieveiligheid & Privacy periodiek bijeenkomsten en seminars.

Seminar 2023

Op 29 en 30 juni 2023 organiseert het programma Informatieveiligheid & Privacy voor de tweede maal een tweedaags seminar met als thema “Risico’s beheersen doe je samen”. Het programma IV&P is ondergebracht bij het Waterschapshuis en werkt samen met alle waterschappen bij de verhoging van de digitale weerbaarheid.   

Doelgroep

Het seminar is bestemd voor waterschappers, die betrokken zijn bij projecten die gaan over informatieveiligheid en of meewerken aan deze projecten.

De volgende doelgroepen zijn hierbij in beeld:

  • de concerncontrollers;
  • de risicomanagers;
  • de assetmanagers;
  • de coördinatoren informatieveiligheid waterschappen;
  • de CERT-WM gebruikersgroep.

Wij rekenen op een deelname aan dit seminar van ca. 90 waterschappers. Het is de bedoeling dat ieder waterschap één functionaris uit deze vijf genoemde disciplines laat deelnemen. Binnen het risico- en assetmanagement zijn dit veelal geen officiële functies maar personen, die met deze materie bezig zijn. Deze waterschapcollega’s zien wij graag als deelnemer aan dit seminar verschijnen.

Programma

Donderdag 29 juni

09.30 -10.00 uur: Ontvangst

10.00 -10.15 uur:

Opening van het seminar “Risico’s beheersen doe je samen”.

10.15 -11.00 uur

Bregje Bullens – ZoetZuur Kumpany

In drie kwartier tijd zal Bregje ons op een verrassende, prikkelende en uitdagende manier onderdompelen in de principes van Provocatief Leiderschap©.

11.00 -11.45 uur

Volwassenheidsniveau 4, sturen op risico’s en doelmatig verbeteren.

Coenraad Doeser – Programmamanager Informatieveiligheid en Privacy – Het Waterschapshuis

Ronald Holdijk – Omgevingsmanager Informatieveiligheid en Privacy – HWH

Tijdens deze lezing geven Coenraad en Ronald een toelichting op het volwassenheidsniveau 4. Waarom zou je dit als organisatie moeten nastreven en hoe voldoe je aan dit niveau van volwassenheid. Ronald en Coenraad geven uitleg over het volwassenheidsniveau en nemen veelgehoorde misverstanden weg.

11.45 -12.30 uur

Paneldiscussie onder leiding van Arjen Meijer (het Waterschapshuis) met medewerkers, die betrokken zijn bij de risicobeheersing binnen hun waterschap.

Arjen Meijer is projectleider Risicomanagement

13.30 -14.15 uur

“Risicomanagement….just do it” – Arnoud Jörgen Schaake

Arno Schaake is strategisch adviseur informatievoorziening bij Waterschap Vallei en Veluwe

14.15 -17.15 uur

Workshop Dreigingsbeeld onder leiding van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Tijdens deze interactieve workshop worden de dreigingssenario ’s voor de watersector opgesteld.

Workshopleiders zijn Merijn Carmiggelt en Bart van den Berg

Merijn Carmiggelt is Senior Strategisch Relatiemanager Cyber Security

Bart van den Berg is Senior Dreigingsanalist

18.00 -21.00 uur

Gezamelijk diner

Tijdens het diner zullen Jeroen Stek en Bregje Bullens een verrassend en inspirerend avondprogramma verzorgen.

Vrijdag 30 juni

09:00 -09.45 uur

De unieke strijd van Hoppenbrouwers tegen een cyberaanval – Marcel de Boer

Op vrijdag 2 juli 2021 werd Hoppenbrouwers getroffen door een ransomware-aanval via Kaseya-software. Dankzij de hulp van 200 medewerkers en een uitstekende backup- en herstelstrategie was Hoppenbrouwers na het weekend weer back in business.

Marcel de Boer is financieel directeur van Hoppenbrouwers. Naast financiën is Marcel tot 2022 ook verantwoordelijk voor IT geweest.

10.00 -11.30 uur: Parallele sessies

N.B.: De duur van de parallelle sessies is 45 minuten. Na 45 minuten worden de parallelle sessies eenmaal herhaald.

Sessie 1

Demo: Aanval, monitoring en incident response – Nick Pfennings & Jarno Baselier

Jarno is Cyber Security Specialist

Nick Pfennings (netwerk/security specialist)

Monitoring OT… Following the attacker, every step of the way! In deze sessie wordt u meegenomen in een aanvalsscenario op uw procesautomatisering. In dit scenario wordt een aantal stappen gevolgd welke een aanvaller uit kan voeren en wordt getoond hoe de juiste monitoring deze stappen kan correleren en detecteren zodat op een gepaste manier gereageerd kan worden

Sessie 2

“De NIS 2-richtlijn en de omzetting in nationale wetgeving” – Beerend van Dijk – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beerend is wetgevingsjurist en partner bij wetgevingswerken. Hij adviseert het ministerie over de implementatie van de Europese NIS 2-richtlijn. De NIS 2-Richtlijn beoogt een gemeenschappelijk hoog niveau van cyber-weerbaarheid te creëren. Deze richtlijn moet eind 2024 zijn omgezet in nationale wetgeving. In deze sessie wordt ingegaan op de impact van deze richtlijn en de wetgeving op de watersector. Daarbij is aandacht voor de stappen die de sector zelf kan zetten om zich met de inhoud van de regelgeving te bemoeien en om aan de regelgeving te gaan voldoen

Sessie 3

Risico’s en besturing – een bestuurlijk aspect van cybersecurity Risicomanagement – Pierre Groetelaars – waterschap Brabantse Delta

Pierre Groetelaars is Strategisch Adviseur Risicomanagement bij Waterschap Brabantse Delta

In zijn bijdrage wilt Pierre met elkaar doorleven hoe je bestuurlijk met risico’s en cyberrisico’s in het bijzonder om kunt gaan.

11.30 -12.30 uur

Cyberveiligheid en cyberstrategie – Pieter Cobelens

Pieter Cobelens is voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Na het verlaten van zijn dienst is Pieter Cobelens verder gegaan met zijn persoonlijke missie: Nederland cybertechnisch veilig krijgen op eigen ‘Nederlandse’ kracht

12.30 uur: Afsluiting seminar “Risico’s beheersen doe je samen”

12.45 uur: Gemeenschappelijke lunch

Inschrijven

Tot welke van de vijf genoemde doelgroepen behoort U?
  • Aan dit seminar zijn geen kosten verbonden.
  • Als u zich inschrijft voor dit seminar wordt van u verwacht dat u aan het gehele seminar deelneemt.
  • Men kan zich alleen inschrijven voor 2 overnachtingen als het moeilijk wordt om op tijd in Amersfoort aanwezig te zijn.
  • De details betreffende de hotelovernachtingen worden nog bekend gemaakt.

Organisatie

Dit seminar wordt georganiseerd door het programma IV&P dat is ondergebracht bij Het Waterschapshuis en werkt samen met en ondersteunt alle waterschappen bij de verhoging van de digitale weerbaarheid. Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 Nederlandse waterschappen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het uitvoeren van programma’s. Eén van deze programma’s is “Informatieveiligheid en Privacy”. Binnen dit programma valt een aantal projecten, die bemand worden door waterschappers met verschillende achtergronden en expertisegebieden. Het seminar is erop gericht dat deze waterschappers elkaar beter leren en zich een gemeenschappelijk denk- en begrippenkader omtrent informatieveiligheid eigen maken.

Informatie over dit seminar

Mocht je nu al vragen hebben over het seminar dan kun je een e-mail zenden naar [email protected]