Programma Informatieveiligheid & Privacy

thumbnail-seminar2

Seminar 2022

Op 30 juni en 1 juli 2022 heeft het programma “Informatieveiligheid en Privacy” een tweedaags seminar georganiseerd in Middelburg met als thema “Risico’s beheersen doe je samen”. Waterschappers met verschillende achtergronden en disciplines hebben aan dit seminar deelgenomen.

Het programma van het seminar 2022

Donderdag 30 juni 2022

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:30

Toine Poppelaars

Welkomstwoord
In zijn welkomstwoord zal dijkgraaf Poppelaars ingaan hoe het bestuur betrokken wordt bij de risico’s met betrekking tot informatieveiligheid.
10:30 - 11:15

Piet Sennema

“Cybersecurity is misleidend”
Samen weten, samen doen. De keten is zo sterk als zwakste schakel.
11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:15

Terugkoppeling

Terugkoppeling van de eerste resultaten van de werkgroepen van het project “Uniforme risicobenadering Informatieveiligheid ten behoeve van de waterschappen”
12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Mimoent Haddouti

Cyber Security doen we samen
Ben jij nieuwsgierig naar hoe één van de grootste banken van Nederland veilig blijft in een dynamische omgeving waarin de cyber dreigingen alsmaar toenemen?
Als CISO van de Rabobank is Mimoent Haddouti verantwoordelijk voor de cybersecurity van de Rabobank wereldwijd en zal ons meenemen in de cybersecurity visie en strategie van de Rabobank.
Hoe blijft als organisatie veilig in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en de verwachtingen vanuit wet- en regelgeving steeds verder toenemen? 
Welke security capabilities zijn essentieel om je beschermd te houden tegen bedreigingen? Aan de hand van voorbeelden, wordt de aanpak besproken.
14:00 - 14:45

Kees van den Berge​

Waternet en complexiteit in de beheersing van digitale risico’s
Begin september 2020 publiceerde Follow the Money een zeer kritisch artikel over de digitale beveiliging van Waternet en de daaraan verbonden risico’s. Dit en een volgend artikel hadden een grote impact op bestuur en organisatie van Waternet.
In dit programmaonderdeel volgt een schets van die impact en de complexiteit, die daarbij naar voren is gekomen. In deze casus komen diverse ervaringen naar voren, waarmee (lokale) overheidsorganisaties hun voordeel mee kunnen doen.
15:00 - 17:00

Wouter Schram

Sturen of gestuurd worden​
Hoe gaan risicogestuurd werken en compliance aan externe normen samen?
17:00 - 18:00

Vervoer

18:00 - 20:00

Aperitief en diner

20:00 - 22:00

Martijn van Berkel en Clara Kuindersma

Avondprogramma​
Martijn en Clara zullen het avondprogramma voor hun rekening nemen. Het belooft een leuk en gevarieerd programma te worden met een flinke dosis entertainment en een vleugje magie.

Vrijdag 1 juli 2022

09:30 - 10:15

Maarten van Leeuwen

Cybersecurity in het echt: Het perspectief van Rijkswaterstaat
In deze presentatie kijken we naar de verschillende aspecten van cybersecurity binnen Rijkswaterstaat. Hoe beveiligt RWS zichzelf? Wat doen we hieraan? Hoe vinden we de hackers? En wat gebeurt er als het toch misgaat?
Allemaal aspecten die relevant zijn voor elke organisatie, maar in complexiteit groeien naar mate het areaal van een organisatie groter wordt. Dit is iets waar we binnen RWS constant mee bezig zijn. Na deze presentatie heb je een beter beeld over hoe wij als organisatie onze cyberveiligheid verhogen en hoe dat past binnen een netwerk waarin partners, aannemers en eigen medewerkers samenwerken in een digitale omgeving die zowel wordt gebruikt voor het versturen van mail als het sluiten van een kering.
10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:15

Erno Doornspleet

Cybersecurity: Flow State or High Alert!
Hoe moet je kijken naar de cybersecurity uitdaging, ben je in High alert mode of in Flow State. Bedrijven worden dagelijks aangevallen en hun security teams moeten zorgen dat de hackers niet schade aanrichten en je mogelijk dwingen tot het betalen van ransomware. Waar moeten we aan denken, wat speelt er vandaag en ben je goed voorbereid. We moeten niet alleen kijken naar Prevention maar ook naar Response.
11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:30

Marcel van de Ven

Digitale opsporing
Marcel van de Ven geeft tijdens deze lezing inzicht in de verplaatsing van de ‘klassieke’ criminaliteit naar digitale (computer)criminaliteit. Je leert welke ‘digitale’ mogelijkheden de politie en (digitale) recherche hebben als het gaat om opsporing.
Hij vertelt hierbij ook uitgebreid over zijn ervaringen met digitale opsporing bij grote onderzoeken én over de werkwijze bij tv-programma’s Hunted, Ontvoerd en Op de Vlucht.
13:00 - 14:00

Lunch

14:00

Evaluatie en Sluiting

Evaluatie en Sluiting

De sprekers

A.J.G. (Toine) Poppelaars

Dijkgraaf van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen

Piet Sennema

Secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas en tevens voorzitter van het Uitvoerend Overleg van het programma Informatieveiligheid & Privacy

Kees van den Berge

Sinds half maart 2022 Programmamanager Financiën bij Waternet.
Daarvoor directeur Financiën en Control bij Waternet. De bijdrage heeft betrekking op de ervaringen uit laatstgenoemde functie.

Mimoent Haddouti

Global Head First Line Risk & Security (EVP) bij Rabobank Nederland

Wouter Schram

Risk manager bij waterschap Rijn en IJssel

Martijn van Berkel

Innovatiemanager / innovatiemakelaar bij Het Waterschapshuis

Clara Kuindersma

Communicatie medewerker bij Het Waterschapshuis

Erno Doorenspleet

Vice President CTO Security at KPN

Maarten van Leeuwen

Cybersecurity advisor bij Rijkswaterstaat.

Marcel van de Ven

Voormalig (undercover) politieman, onderhandelaar bij nijpende situaties en is dé expert op het gebied van opsporing.